Spomínali na kňaza Petra Murdzu

V Starej Ľubovni sa pod záštitou mesta a rímskokatolíckej farnosti 13. decembra 2019 uskutočnilo spomienkové podujatie na roky života Petra Murdzu, človeka a bojovníka za pravdu, spravodlivosť a slobodu.

Spomienkový večer sa začal svätou omšou v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Hlavným celebrantom bol Anton Ďatelinka z farnosti Nitra-Horné mesto, kde Peter Murdza pôsobil. Kazateľ a jeho blízky priateľ i spolupracovník Pavol Benko z Trenčína vyzdvihol veľkú charizmu tohto kňaza. Poukázal na to, ako vedel prinášať nielen obetu, ale aj optimizmus a radosť.

Za jeho kňazskú službu v Nitre osobitne poďakoval aj nitriansky biskup Viliam Judák prostredníctvom pozdravu, ktorý tlmočil tajomník biskupa Jozef Plutinský. Spomínanie pokračovalo v galérii Provinčný dom, kde sa uskutočnila vernisáž výstavy Samizdat v boji za slobodu. Na úvod prečítali zdravicu Františka Novajovského zo Štátneho sekretariátu vo Vatikáne. Kňaza Petra Murdzu predstavil a výstavu otvoril jeho spolužiak z vysokoškolských štúdií Pavol Hric. Označil ho za odvážneho človeka: „V jednej osobe redaktor, tlačiar, distribútor samizdatu. V podzemnej tlačiarni v jeho dome sa rodila sloboda.“

Prítomným sa prihovoril aj František Neupauer z Ústavu pamäti národa. Priblížil činnosť tlačiarne a tajného skladu, ktorý bol najväčšou sieťou samizdatovej literatúry na Slovensku. Privítal by, aby na tom mieste vzniklo  múzeum, ponúkajúce dôveryhodné informácie o dobe temna. Peter Murdza bol ešte 6. decembra ocenený ako významný rodák Starej Ľubovne udelením čestného občianstva mesta in memoriam.