27 jún 2021 0 Comment

Silvester Krčméry — vyznamenanie

Zlatý kríž za zásluhy „in memoriam” Vo štvrtok 6. mája 2021 som sa ja, František Novajovský, spolu s predstaveným bratov Spoločenstva Fatima, z poverenia SF zúčastnil na slávnostnom akte odovzdania a prevzal som...
8 jan 2021 0 Comment

Deň pamiatky obetí komunistického režimu

Skupina poslancov NR SR predložila dňa 28.8.2020 návrh zákona, aby bol 24. jún v SR zákonom ustanovený ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR...
6 jan 2021 0 Comment

Spomínali na kňaza Petra Murdzu

V Starej Ľubovni sa pod záštitou mesta a rímskokatolíckej farnosti 13. decembra 2019 uskutočnilo spomienkové podujatie na roky života Petra Murdzu, človeka a bojovníka za pravdu, spravodlivosť a slobodu. Spomienkový večer sa...